Background shadow
Menu
Декларация за поверителност
Магазин » Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

aronia.bg Ви гарантира, че всички Ваши лични данни необходими за извършването на заявката за покупка и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.

Ние имаме задължението да защитаваме личните данни на Клиента, станали известни при попълването на електронната регистрационна форма необходима за извършване на заявката за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни при регистрацията на клиентския си профил.

aronia.bg има право да използва предоставената от Вас лична информация само за предлагане на стоки и/или услуги, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случаите когато Клиента е изразил изричното си несъгласие за това, при попълването на регистрационната форма.

Описаните по-горе цели, за които могат да се използват личните данни на Клиента не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за aronia.bg. Всякакви други цели, за които се използват личните данни ще бъдат съобразени с Българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква лична информация за Клиента на трети лица, като държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в следните случаи:

  • ако е получено изричното съгласие на клиента;
  • информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • когато aronia.bg е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

"Еделвайс - ВР" ООД, ЕИК: 130034618 © 2022