Без категория


Терминът “флавоноиди“ е идентичен с “биофлавоноиди“. Те действат като антиоксиданти. Този термин обозначава един клас от растителни вторични метаболити, базирани по структура около фенилбензопирона. Синтезният път на флавоноидите започва с един продукт на гликолизата – фосфоенолпируват, който влиза в шикиматен път, за да се получи фенилаланин. Фенилаланинът е изходен материал […]

ФЛАВОНОИДИ


Доказаните в практиката лечебни ефекти на плодовете от Aronia melanocarpa са причина за прецизното анализиране на химичния им състав в наши дни. Много научни студии са посветени на този проблем. Оказва се, че те са източник на редица компоненти с доказан фармакологичен ефект. Делът на сухото вещество в пресните плодове […]

ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПЛОДОВЕТЕ ОТ АРОНИЯ


Ябълковият сок и меда са отдавна познати лекарствени  продукти. Тяхната съвместна употреба многократно повишава оздравителния им ефект. В редица случаи те заместват някои скъпо струващи лекарства. Смесването на тези два природни продукта има учудващ ефект върху здравето – казва д-р Луис Дюкар от Женева, Швейцария. Интересната нова книга на този специалист […]

Лечебните свойства на сокът от ябълки